W czym pomożemy Ci na początku?


Oferujemy profesjonalne usługi w zakresie kompleksowej obsługi podmiotów gospodarczych:


Księgowość:

pomoc przy rozpoczęciu działalności/założeniu spółki
prowadzenie ksiąg handlowych - pełna księgowość
prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów
prowadzenie ewidencji przychodów (ryczałt)
prowadzenie ewidencji VAT
sporządzanie deklaracji podatkowych

Kadry i płace

sporządzanie list płac
sporządzanie rachunków do umów cywilnoprawnych
przygotowywanie dokumentacji ZUS
sporządzanie umów o pracę i świadectw pracy oraz umów cywilnoprawnych, rachunków do umów cywilnoprawnych, a także PIT-11
przygotowywanie deklaracji PFRON (wniosków o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, obowiązkowych wpłat PFRON)
prowadzenie akt osobowych pracowników
korespondencja w sprawach komorniczych dotycząca pracowników
prowadzenie ewidencji czasu pracy (na podstawie dostarczonych przez Zleceniodawcę list obecności pracowników)

Usługi pozostałe

sporządzanie i wypełnianie formularzy ZUS
sporządzanie i wypełnianie formularzy GUS
sporządzanie i wypełnianie formularzy PFRON
przygotowywanie wniosków do Urzędu Pracy o uzyskanie dofinansowania na otworzenie własnej działalności gospodarczej, dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników, wyposażenie stanowiska pracy itp.
uzyskiwanie zaświadczeń o wywiązywaniu się ze zobowiązań podatkowych i/lub o wysokości obrotów lub o wywiązywaniu się z obowiązku uiszczania składek na ubezpieczenia społeczne
przygotowywanie wniosków o zwrot podatku VAT zapłaconego w innym państwie członkowskim UE
sporządzanie raportów i opłat za korzystanie ze środowiska

Reprezentujemy naszego Klienta w w/w urzędach w zakresie naszego umocowania.

Usługi BHP i PPOŻ

szkolenia dla pracodawców i osób na stanowiskach kierowniczych
szkolenia wstępne i okresowe dla pracowników
sporządzanie dokumentacji BHP
szkolenia w zakresie pierwszej pomocy medycznej


Jeśli podpiszą Państwo z nami umowę, nie muszą się o nic martwić:


Podpisują Państwo pełnomocnictwo dla naszej firmy i załatwiamy wszelkie sprawy związane z US i ZUS-em
W pełni obsługujemy kontrolę podatkową i zus
Na Państwa życzenie odbieramy dokumenty z siedziby Waszej firmy
Informację na temat podatków przesyłamy mailem lub SMS-em