Cennik


Księgi handlowe od 500 zł netto

Księga przychodów i rozchodów od 100 zł netto

Ewidencja przychodów (ryczałt) od 80 zł netto

Obsługa płacowa od 15 zł netto

Obsługa kadrowa od 25 zł netto

Szkolenia BHP pracowników od 40 zł netto

Szkolenia pracodawców od 150 zł netto

Pozostałe usługi – ceny ustalane indywidualnie

K

ażda firma jest inna, dlatego ceny usług ustalamy dla każdego Klienta indywidualnie. Wszystko zależy od specyfiki prowadzonej działalności, sposobu prowadzenia ksiąg oraz ilości ewidencjonowanych dokumentów.

Dokładną wysokość wynagrodzenia biura rachunkowego określamy podczas spotkania.